Konteyner Dba- Muayene-Numune-Tam Tespit-Xray-Tartı Hizmet Tarifeleri.

Konteyner Dba- Muayene-Numune-Tam Tespit-Xray-Tartı Hizmet Tarifeleri.

Bildiğiniz üzere Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2019/8 nolu genelgesi ile yeniden belirlenmiş olan konteyner muayene,numune, tam tespit, x-ray ve tartım hizmetleri  için uygulanmakta olan tavan ücretler her yıl ilgili Bakanlıkça güncellenmektedir.

23.12.2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512) ile 2019 yılı için yeniden değerleme oranı % 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) olarak tespit edilmiş olduğundan, anılan Genelge ile belirlenen azami ücretler ekteki şekilde güncellenmiştir.

İlgi genelge ile Türk Lirası (TL) bazında yeniden belirlenmiş olan hizmet tarifeleri ekte dikkatinize sunulmuş olup,  Gümrük İdaresi’nce talep edilecek konu hizmetler Bakanlığın belirlemiş olduğu TL fiyatlar baz alınmak sureti ile günlük TCMB Döviz Satış Kuru üzerinden Amerikan Doları’na (USD) çevirilerek faturalandırılacaktır.

Tahakkuk ve faturalama işlemlerinde herhangi bir aksaklık doğmaması adına ödemelerin yapılacağı gün baz alınarak hesaplama yaptırılması önemle rica olunur. Nitekim TL tarifesi sabit olmakla birlikte faturalamanın USD cinsinden yapılacak olması nedeni ile döviz kurundaki değişime bağlı olarak USD tarife karşılıkları da günlük olarak değişiklik gösterecektir.

İşbu hizmet tarifesi 31.12.2020 tarihine kadar geçerli olup, her yıl yeniden değerleme artış oranında arttırılarak uygulanır.

2020 DBA-KONTEYNER MUAYENE-NUMUNE-TAM TESPİT-X-RAY-TARTI HİZMET TARİFELERİ

Biz Kimiz?

Port Akdeniz, Antalya, kruvaziyer terminali, konteyner terminali, dökme yük, genel kargo ve proje kargo terminali içeren çok amaçlı bir limandır. Antalya'nın en batı ucundaki Kemer kavşağında yer alan Port Akdeniz, Alanya, Mersin, Konya, Akşehir, Afyon, Burdur, Denizli gibi önemli turizm, sanayi ve ticaret merkezlerine bağlanan yüksek kaliteli otoyollarla hinterlandı ile bağlantılıdır.

Tümünü Görüntüle