Ortadoğu Antalya Liman İşl. A.Ş. Ticaret Sicil Duyurusu

Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) Türk Ticaret Kanunu 198. Madde Tahtında İlanı

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 758329-0 sicil numarası ile kayıtlı Şirketimizin ortaklık yapısında meydana gelen değişiklik sonrası:

  1. Global Liman İşletmeleri Anonim Şirketi’nin Şirketimizdeki doğrudan pay oranı %99,9 iken %0’a düşmüş olup;
  2. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 285448-5 sicil numarası ile kayıtlı QTermınals Eurasıa Liman İşletmeleri Yönetimi Anonim Şirketi’nin Şirketimizdeki doğrudan sermaye payı %0 iken %99,9’a yükselmiştir.

Bu husus İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 27 Ocak 2021 tarihinde tescil edilmiş ve 1 Şubat 2021 tarih ve 10257 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanmıştır.

Biz Kimiz?

Port Akdeniz, Antalya, kruvaziyer terminali, konteyner terminali, dökme yük, genel kargo ve proje kargo terminali içeren çok amaçlı bir limandır. Antalya'nın en batı ucundaki Kemer kavşağında yer alan Port Akdeniz, Alanya, Mersin, Konya, Akşehir, Afyon, Burdur, Denizli gibi önemli turizm, sanayi ve ticaret merkezlerine bağlanan yüksek kaliteli otoyollarla hinterlandı ile bağlantılıdır.

Tümünü Görüntüle