Port Akdeniz'den Blok Mermer İhracatlarına Büyük Destek

Port Akdeniz'den Blok Mermer İhracatlarına Büyük Destek

Biliyoruz ki tüm dünyayı etkisi altına alan ve özellikle dış ticareti büyük oranda etkileyen pandemi nedeni ile 2020 yılı tüm paydaşlarımız için zor bir yıl oldu. Ancak bu zor dönemin üstesinden gelmek adına ülke ve millet olarak mücadelemiz tüm gücüyle devam etmektedir.

Port Akdeniz Antalya Limanı olarak pandemi sürecinden en fazla etkilenen sektörlerden biri olan mermer sektörünün yeniden ivme kazanmasına destek olmak ve Türkiye’den en fazla blok mermer ihracatının yapıldığı liman olmanın vermiş olduğu sorumluluk bilinci ile 01 Ağustos 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere blok mermer ihracatlarında aşağıda detayları sunulmuş olan teşvik kampanyasının başlatılacağını memnuniyetle bilgilerinize sunarız.

 • 01 Ağustos 2020 tarihinden itibaren limanımızdan gerçekleştirilecek blok mermer ihracatlarınızın (dış dolumlar dahil) 100 konteyneri geçmesi durumunda yıl sonunda 1 Ağustos ile 31 Aralık arasında ihracatı yapılan her bir konteyner  için $15/adet ihracat teşvik ödemesi yapılacaktır.
 • 01 Ağustos 2020 tarihinden itibaren limanımızdan gerçekleştirilecek blok mermer ihracatlarınızın (dış dolumlar dahil)  250 konteyneri geçmesi durumunda yıl sonunda 1 Ağustos ile 31 Aralık arasında ihracatı yapılan her bir konteyner  için $20/adet ihracat teşvik ödemesi yapılacaktır.
 • 01 Ağustos 2020 tarihinden itibaren limanımızdan gerçekleştirilecek blok mermer ihracatlarınızın (dış dolumlar dahil)  500 konteyneri geçmesi durumunda yıl sonunda 1 Ağustos ile 31 Aralık arasında ihracatı yapılan her bir konteyner  için $30/adet ihracat teşvik ödemesi yapılacaktır.

Uygulama Koşulları:

 • İşbu teşvik ödemeleri yukarıda belirtilmiş olan minimum konteyner adetlerinin aşılması kaydıyla uygulanacaktır.
 • Destek kampanyası kapsamında yapılacak iadelerin tamamı yılsonu itibari ile ve iade/iskonto/komisyon faturası karşılığında gerçekleştirilecek olup, faturalandırma yıl sonuna kadar standart tarife üzerinden yapılacaktır.
 • Konteyner ihracat adetlerinin tespiti ve teyidinde hizmet faturalarının düzenlendiği ve gümrük beyannamesinde kayıtlı olan gönderici/ihracatçı firma isimleri dikkate alınacaktır.
 • Gümrük beyannamelerinde farklı gönderici/ihracatçı firma ismi yer alan ihracatlar hesaplamaya dahil edilmeyecektir.
 • Yukarıda belirtilen ihracat adetlerinin aşılıp aşılmadığının takibi ve gümrük beyanname örnekleri ile ibraza ihracatçı firmaların ve/veya yasal temsilcisi konumundaki gümrük müşavirliklerinin sorumluluğundadır.
 • İşbu iade uygulaması, yukarıda belirtilmiş olan ihracat adetlerinin aşıldığının beyanname örnekleri bazında Port Akdeniz’e ibraz edildiği ve Port Akdeniz kayıtları ile kontrol edildikten sonra mutabık kalınması kaydıyla geçerli olacaktır.
 • Hedef adetlerin aşıldığının Port Akdeniz’e geç ibraz ve ispatı ihracatçı firmaların ve/veya yasal temsilcileri olan gümrük müşavirliklerinin sorumluğunda olup, 31 Aralık 2020 tarihi mesai bitimine kadar ibzar edilmeyen beyannameler kapsamı için herhangi bir iade yapılmayacak, fatura kabul edilmeyecektir.
 • Hedef ihracat adetlerinin aşılması durumunda yapılacak olan iadeler ancak ve ancak hizmet faturalarının düzenlendiği ihracatçı firmalara yapılacak olup, gümrük beyannamesinde gönderici/ihracatçı olarak görünmeyen gümrük müşavirliği, forwarder vb. diğer bir firma adına iade yapılmayacak, fatura kabul edilmeyecektir.
 • 31.12. 2020 saat 24:00 e kadar fiilen gemiye yüklenmiş blok mermer konteyner adetleri dikkate alınacaktır.
 • İşbu teşvik uygulaması 31.12.2020 tarihine kadar geçerlidir.

Saygılarımızla.

Biz Kimiz?

Port Akdeniz, Antalya, kruvaziyer terminali, konteyner terminali, dökme yük, genel kargo ve proje kargo terminali içeren çok amaçlı bir limandır. Antalya'nın en batı ucundaki Kemer kavşağında yer alan Port Akdeniz, Alanya, Mersin, Konya, Akşehir, Afyon, Burdur, Denizli gibi önemli turizm, sanayi ve ticaret merkezlerine bağlanan yüksek kaliteli otoyollarla hinterlandı ile bağlantılıdır.

Tümünü Görüntüle