Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik

Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik

Bilindiği üzere 24.04.2019 tarih ve 30754 sayılı resmi gazetede yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında tehlikeli maddelerin karayolu ile taşıma faaliyetinde yeralan “Gönderenlerin, Alıcıların, Dolduranların, Paketleyenlerin, Yükleyenlerin, Tank-Konteyner / Portatif Tank İşletmecilerinin, Taşımacıların, Boşaltanların görev ve sorumlulukları belirlenmiştir. 

Tehlikeli madde yüklü limanımıza giriş ve çıkış yapacak olan kara taşıtları ilgi Yönetmeliğin sekizinci maddesinin ikinci fıkrası gereği;

  1. ADR Bölüm 5.4.1. de belirtilen taşıma evraklarının araçta bulunup bulunmadığı,
  2. Yük taşıma biriminin ara ve periyodik muayenelerinin yapılıp yapılmadığı,
  3. Söz konusu araçlar ve taşıma birimde ADR’deki tehlike ikaz etiket/levha ve işaretleri ile turuncu renkli plakaların doğru, uygun özellikte ve ebatta olanlarının kullanılıp kullanılmadığı hususları tarafımızdan kontrol edilmektedir.

Yukarıda belirtilen durum çerçevesinde tehlikeli yük taşıyan kara taşıtlarının limanımıza giriş ve çıkışlarında bahsi geçen bilgi ve belgeler kontrollerimizde istenmiş olduğundan, iş akışında ve taşımacılık faaliyetlerinde herhangi bir sıkıntı yaşanmaması adına, ilgi yönetmeliğin gerektirdiği belge ve plakartların hazır bulundurulmasını önemle rica ederiz.

Biz Kimiz?

Port Akdeniz, Antalya, kruvaziyer terminali, konteyner terminali, dökme yük, genel kargo ve proje kargo terminali içeren çok amaçlı bir limandır. Antalya'nın en batı ucundaki Kemer kavşağında yer alan Port Akdeniz, Alanya, Mersin, Konya, Akşehir, Afyon, Burdur, Denizli gibi önemli turizm, sanayi ve ticaret merkezlerine bağlanan yüksek kaliteli otoyollarla hinterlandı ile bağlantılıdır.

Tümünü Görüntüle