İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Port Akdeniz, insan kaynakları politikası; Irk, inanç, cinsiyet, din, ulusal köken gibi her türlü ayrımcılıktan uzak, başarıya dayalı fırsat eşitliği ilkesiyle çalışanına söz hakkı tanımayı, yetkinlik ve potansiyellerini gösterme imkanı sunmayı, her bir çalışanının yüksek aidiyet duygusu ile kendini değerli hissettiği, sürekli gelişim ve Yüksek performans hedeflediği, dinamik, verimli, mutlu, ve başarılı bir işgücü ortamının devamlılığını hedefler ve bu hedef doğrultusunda en iyi ve en tercih edilen işyeri olmayı amaçlar.

İnsan Kaynakları yönetimi; şirket ve çalışan ihtiyaçlarını sürekli analiz eden, değer yaratan, değişen ve gelişen yeniliklere kolay ve hızlı adapte olma anlayışını benimser.

İnsan Kaynakları Politikamızın İlkeleri;

- Katılımcı, şeffaf ve adil yönetim anlayışı ile çalışanlarımızı süreçlerimize dahil etmek,

- Fırsat eşitliği sağlamak,

- Açık pozisyonlar için öncelikle mevcut çalışanlarımıza yönelmek,

- Yeniliklere ve gelişime hızlı adapte olabilen organizasyon yapısının devamlılığını sağlamak,

- Sürekli ve birbirinden öğrenen yapı kurmak, geliştirmek ve işlerliğini sağlamak,

- Doğru işe doğru insan, doğru insana doğru iş anlayışının devamlılığını sağlamak,

- Organizasyonun etkin ve verimli şekilde işlerliğini sağlamak için nitelikli işgücü ile insan kaynakları planlamasını yapmak,

- Sürekli eğitim ve gelişim programları ile çalışanların mesleki/kişisel bilgilerini, becerilerini ve yetkinliklerini arttırmak,

- Üniversiteler, Meslek Yüksek Okulları, Kurumlar ve Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte ortak çalışmalarda yer almak,

- Kalite politika ve standartlarına uygun, İş Sağlığı Güvenliği’ne duyarlı yaklaşım sergilemek,

Sosyal Sorumluluk bilincini tüm uygulamalarda benimsemek, katılımlarda bulunmak ve teşvik etmek,

Çevreye ve doğaya saygılı çalışan profilimizi daha da güçlendirmek.

Yetenek Kazanımı:

Port Akdeniz; İnsan Kaynakları Politikası hedefi ile açık pozisyonlara en doğru ve yetkin adayların yerleştirilmesi için işe alım araçlarını etkin şekilde kullanmaktadır. İşe alım kaynaklarının başında kendi web sayfası içerisinde acık pozisyonları ilan eden ve iş başvurusu yapılabilen bir alan bulunmaktadır ve aynı zamanda kariyer.net, linkedin gibi alternatif  kaynaklardan da yararlanılmaktadır.

İşe alım sürecimizde yetkinlik bazlı mülakatlar, teknik mülakatlar uygulanmaktadır.

Port Akdeniz, meslek lise ve üniversite stajyerleri  için geliştirilen  “Stajyer Gelişim Programı” ile kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflemekte, potansiyel yetenekleri kazanmayı hedeflemektedir.

Yetenek ve Performans Yönetimi:

Port Akdeniz’de uygulanan performans yönetim sisteminde, tüm şirketin aynı hedefe ulaşabilmesi için, her sene başında kurumsal ve fonksiyonel başarı göstergeleri belirlenerek hedefler yukarıdan aşağıya indirgenmektedir.

Hedefler gerçekleştirilirken sadece sonuç değil, sonuca nasıl ulaşıldığının da önemli olduğu dikkate alınarak, şirket kültürüne katkı sağlayan davranış göstergeleri performans yönetim sistemine dahil edilmiştir.

Yüksek performansımızın sürdürülebilir olduğu, başarılı performansın ödüllendirildiği, gelişime açık performansın gelişim programıyla geliştirildiği ve performans sonuçlarının diğer insan kaynakları sistemleriyle entegrasyonun sağlandığı bir performans yönetim sistemi uygulamaktadır.

Bunun yanı sıra çalışanlarımızın mevcut rolleri içerisindeki potansiyellerinin değerlendirilip, katma değerlerinin arttırılarak gelişim fırsatları ile desteklendiği potansiyel değerlendirme, yedekleme, rotasyon çalışmaları yürütülmektedir.

Yönetici ve üzeri kadrolarda görev yapan çalışanlarımızın kurum değerlerine uygun liderlik anlayışını benimsemeleri için “Liderlik Gelişim Programı” uygulanmaktadır.

Port Akdeniz sadece çalışanları ile değil onların eş-çocuk-anne-babalarını da kapsayan büyük bir ailedir. Bu nedenle çalışanların iş yaşam dengesinin sürdürülebilir olduğu çalışma saatlerine önem vermekte, açık olan kadrolar için öncelikle iç aday değerlendirme süreci işletilmektedir.  

Port Akdeniz güçlü kurum kültürü ile çalışan başlılığının sürekliliğini devamlı kılmayı ilke edinmiştir. Ücret ve yan haklar konusunda sektör ve ülke trendlerini takip etmekte, buna uygun bir ücret politikası uygulamaktadır. Çalışanların katma değer yarattığı fikir ve davranışlarının ödüllendirildiği bir ödül sistemi kullanılmaktadır.

Eğitim ve Gelişim:

Port Akdeniz’de işe alım sürecine müteakip oryantasyon eğitimi verilir sonrasında yasal olarak zorunlu kılınan iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilir. İş sağlığı ve Güvenliği eğitimlerini tamamlayan çalışan işbaşı eğitimi programına alınır ve eğitim süreci tamamlanır.

Port Akdeniz’de eğitimin amacı çalışanlarımızın bireysel ve organizasyonel gelişimlerinin sürekliliğini sağlamaktır. Bu nedenle yasal olarak zorunlu kılınan eğitimlerin yanı sıra çalışanların mesleki ve kişisel gelişimleri için gerekli eğitimler de düzenlemektedir. Performans değerlendirme süreci sonuçları değerlendirilerek çalışanı gelişim planı yapılarak ve yıllık eğitim planları oluşturulmaktadır. Açık olan kadrolar için öncelikle mevcut çalışanlara fırsat verilmekte, ilgili pozisyona göre eğitim programları oluşturularak personelin terfi/atama süreci tamamlanmaktadır.

Biz Kimiz?

Port Akdeniz, Antalya, kruvaziyer terminali, konteyner terminali, dökme yük, genel kargo ve proje kargo terminali içeren çok amaçlı bir limandır. Antalya'nın en batı ucundaki Kemer kavşağında yer alan Port Akdeniz, Alanya, Mersin, Konya, Akşehir, Afyon, Burdur, Denizli gibi önemli turizm, sanayi ve ticaret merkezlerine bağlanan yüksek kaliteli otoyollarla hinterlandı ile bağlantılıdır.

Tümünü Görüntüle