TARİHÇE

Geçmişte büyük bir ticaret ve kültür merkezi olan Antalya, M.Ö II. yüzyılda Bergama Kralı Attolos tarafından liman şehri olarak kurulmuş ve şehre ATTOLOS ismi verilmiştir. Roma, Selçuklu, Osmanlı medeniyetlerinin izlerini taşıyan Antalya Bölgesinde eski şehir kalıntıları arasında liman yapılarını görmek mümkündür. Side, Lara, Alanya ve Fasilis(Phaselis) de eski devirlerde bu bölgelerde deniz ulaştırması ve liman hizmetlerinin ön planda olduğu görülmüştür.

Halen Kaleiçi yat limanı olarak bilinen liman, Cenevizliler tarafından yapılmış, 1942 yılında mendirekli olarak inşa edilmiştir. Kaleiçi yat limanına o tarihlerde küçük şilepler, mavnalar da yanaşmakta idi, zaman ilerledikçe Kaleiçi yat limanı ihtiyaca cevap veremediğinden ve batı rüzgârlarına da açık olduğundan şehir merkezine 12 km uzaklıkta olan ve bu günkü Antalya limanının inşaatı planlanmıştır.

Bu günkü Antalya limanının bulunduğu orman vasfındaki alan, Orman Bakanlığı Orman Genel Md.lüğü ile Bayındırlık Bakanlığı arasında imzalanan 21.09.1964 tarihli protokol kapsamında 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 17.nci maddesi gereğince liman yapılmak üzere dönemin Bayındırlık Bakanlığı Demiryollar ve Limanlar İnşaat Dairesi Reisliğine (DLHİ, şimdiki adıyla UDHB Altyapı Yatırımları Genel Md.lüğü) 99 yıllığına tahsis edilmiştir.

03.10.1964 tarihinde temeli atılarak, Bayındırlık Bakanlığı Demiryolları ve Limanlar İnşaat Dairesi Reisliğince inşa edilmeye başlanılan limanın tamamlanan kısımlarının ilk geçici devri, Limanlar IV.Bölge Md.lüğü ile Denizcilik Bankası T.A.O arasında yapılan protokol ile 09.12.1972 tarihinde Denizcilik Bankası T.A.O (bu günkü T.D.İ)’na yapılmıştır.

Konteyner-kruvaziyer ve yat limanı kompleksinden oluşan Antalya Limanı, 4046 sayılı ’’Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’’ kapsamında Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 15.07.1998 tarih ve 98/44 sayılı Kararıyla özelleştirilerek 31.08.1998 tarihli ’’İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi’’ ve 08.09.1998 tarihli ‘’Devir Protokolü’’ çerçevesinde Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş (T.D.İ) tarafından işletilmekte iken Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş’nin (T.D.İ) mülkiyet hakkı saklı kalmak kaydıyla üzerindeki mevcut unsurları ve yürürlükteki protokol, sözleşmeler ve Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş’nin (T.D.İ) edinilmiş haklarıyla birlikte 30 yıllığına Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş’ne bedeli mukabilinde devredilmiştir.

 

Biz Kimiz?

Port Akdeniz, Antalya, kruvaziyer terminali, konteyner terminali, dökme yük, genel kargo ve proje kargo terminali içeren çok amaçlı bir limandır. Antalya'nın en batı ucundaki Kemer kavşağında yer alan Port Akdeniz, Alanya, Mersin, Konya, Akşehir, Afyon, Burdur, Denizli gibi önemli turizm, sanayi ve ticaret merkezlerine bağlanan yüksek kaliteli otoyollarla hinterlandı ile bağlantılıdır.

Tümünü Görüntüle