BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Port Akdeniz (Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.)  yönetimi; ISO 27001 kapsamında belirlediği hedef ve politikalarını gerçekleştirmek için Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini ISO/IEC 27001’de belirtilen gereksinimleri yerine getirecek şekilde kurarak yürütür. Bu kapsamda bilgi içeren tüm varlıklar “gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik” ilkesi doğrultusunda yönetilir.

Bu taahhüdün sonucu olarak, firma genelinde bilgi güvenliği farkındalık programları düzenler ve alt yapı yatırımlarını sürdürür.

BGYS kurulurken üst yönetim tarafından BGYS Yönetim Temsilcisi atama yazısı ile atanır. BGYS Yönetim Temsilcisi değiştiğinde, işten ayrıldığında üst yönetim tarafından doküman revize edilerek atama tekrar yapılır.

Yönetim kademelerindeki yöneticiler güvenlik konusunda alt kademelerde bulunan personele sorumluluk verme ve örnek olma açısından yardımcı olurlar. Üst kademelerden başlayan ve uygulanan bir güvenlik anlayışıyla, firmanın en alt kademe personeline kadar inilmesi zorunludur. Bu yüzden firmadaki yöneticilerin, gerek yazılı gerekse sözlü olarak güvenlik prosedürlerine uymaları, güvenlik konusundaki çalışmalara katılmaları konusunda güvenlik ile ilgili çalışmalarda bulunan personele destek olurlar.

Bilgi Güvenliği Yönetimi kapsamında işletmenin uymak ile sorumlu olduğu ilgili tüm mevzuatlar gereklilikleri sağlanır ve sürekli kılınır.  

Port Akdeniz üst yönetimi, bilgi güvenliği kapsamlı çalışmalar için gerek duyulan bütçeyi oluşturur.

Port Akdeniz’de erişim kontrolleri “Açıkça Yasaklanmadıkça Her Şeye İzin Verilir” anlayışı yerine “Açıkça İzin Verilmedikçe Her Şey Yasaklanır" kuralına uygun olacak şekilde yürütülür ve bu kural tüm kullanıcılar tarafından benimsenmiştir.  

İşletme içerisinde erişim kontrolü ilkeleri; “Bilmesi gereken: sadece size, görevlerinizi gerçekleştirmek için gereken bilgilere erişim verilir.” ve “Kullanması gereken: sadece size, görevlerinizi/işinizi/rolünüzü gerçekleştirmek için gereken bilgi işleme tesislerine erişim verilir.” şeklinde tanımlanmıştır.

Port Akdeniz yönetimi, tanımlanmış, yürürlüğe konmuş ve uygulanmakta olan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine uyacağını ve sistemin verimli şekilde çalışması için gerekli olan kaynakları tahsis edeceğini, etkinliğini, sürekli iyileştireceğini ve bunun tüm çalışanlar tarafından anlaşılmasını sağlayacağını taahhüt eder.

Genel Müdür

Biz Kimiz?

Port Akdeniz, Antalya, kruvaziyer terminali, konteyner terminali, dökme yük, genel kargo ve proje kargo terminali içeren çok amaçlı bir limandır. Antalya'nın en batı ucundaki Kemer kavşağında yer alan Port Akdeniz, Alanya, Mersin, Konya, Akşehir, Afyon, Burdur, Denizli gibi önemli turizm, sanayi ve ticaret merkezlerine bağlanan yüksek kaliteli otoyollarla hinterlandı ile bağlantılıdır.

Tümünü Görüntüle