COVID-19 HİJYEN, ENFEKSİYON ÖNLEME ve KONTROL POLİTİKASI

Port Akdeniz (Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.); belirlediği misyon, vizyon, değerler, stratejik kalite hedefleri ışığında çalışanlarının, müşterilerinin, paydaşlarının ve temas içinde olduğu çevresinin sağlığını ve güvenliğini en üst düzeyde tutmayı ve tüm bu ilkelerin sürekliliğini sağlamayı temel ilkesi olarak kabul etmiştir.

11 Mart 2020’de Dünya Sağlık Örgütü tarafından PANDEMİ olarak nitelenen Covid-19 (SARS-CoV-2) virüsü salgını sayısı milyonlar ile telaffuz edilen vakaya ve yüzbinlerce ölüme sebep olmuş durumdadır. Covid-19 Pandemisi; önceki influenza, SARS ve MERS gibi pandemik dönemlerden elde edilen en iyi kanıtlara dayanır ve sadece damlacık ve temas yoluyla bulaşan hastalıkların enfeksiyon önleme ve kontrol yönlerine odaklanarak hazırlık, uygulama ve diğer önlemleri dikkate alır.

İnsanların toplu olarak bulunduğu ve çok sayıda insanla temas edilen en önemli mekanlar olarak işyerlerimizde alacağımız her önlemin sadece çalışanlarımızın değil ailelerinin de başta olmak üzere tüm toplumun korunmasında önemli etkileri olacağı bilinciyle ve limancılık sektöründeki ulusal ve uluslararası normlar doğrultusunda hazırlanan politikamız kapsamında;

  • Operasyonel işleyişin devamı ve sürekliliği adına, T.C. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm resmi kurumların Covid-19 salgınından korumaya ve korunmaya yönelik hijyen uygulamalarını, bulaşın önlenmesini ve kontrol tavsiyelerini dikkate alarak Liman Sahasında uygulanmasını sağlamak,
  • İdari kontroller ile kurumsal düzeyde enfeksiyonun önlenmesine yardımcı olmak ve enfeksiyonun bulaşmasını kontrol etmek ve sınırlamak,
  • Hijyen, enfeksiyon önleme ve kontrolünün oluşturulması, uygulanması, sürekliliğinin sağlanması için ihtiyaç duyulan kaynakları tespit ederek teminini sağlamak ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak,
  • COVID-19’a karşı tüm fiziki alanları ve ilgili tüm tarafları kapsayan risk değerlendirmesi yaparak, bu risk değerlendirmesi sonuçlarına göre Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol İçin hazırlanan eylem planlarının işletme içerisinde sürekliliğini sağlamak,
  • Maruz kalmanın önlenemediği tehlikelere yönelik riski yeterince kontrol etmek için ilgili mevzuata (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu vb.) bağlı yükümlülüklere uyarak hijyen kurallarına uygun bir şekilde personeli, müşterileri ve ziyaretçileri doğru şekilde yönlendirmek,
  • COVID-19 için alt işverenler dahil tüm liman çalışanlarını bilgilendirmek ve öneriler vermek üzere enfeksiyon önleme ve kontrol prosedürleri hakkında bilgi sağlamak,
  • Hijyen, enfeksiyon önleme ve kontrol ilkelerinin diğer toplu yaşam alanları için de uygulanması adına çalışanları ve tüm paydaşların bilinçlenmesini sağlamak,
  • Kronik hastalığı olan, eşinde veya çocuğunda benzer sağlık sorunları bulunanların ve sağlığı risk altında olabilecek engelli çalışanların; bölüm yöneticileri, insan kaynakları ve işyeri hekiminin bilgisi dahilinde evden, uzaktan çalışmaya teşvik etmek,
  • Şüpheli bir durumu olabilecek çalışanları (semptom gösteren, ailesinde veya temas ettiği yakın çevresinde COVID-19 teşhis edilmiş kişi bulunan) evlerine veya ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirmek,
  • Liman sınırları içerisinde muhtemel şüpheli COVID-19 Vakasının izolasyonu, tahliyesi ve transferi işlemlerini iş yeri hekimi yönlendirmeleri ve tanımlı eylem planları doğrultusunda yönetmek temel ilkelerimiz olarak benimsenmiştir.

Özgür Sert

Genel Müdür

Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.

 

Biz Kimiz?

Port Akdeniz, Antalya, kruvaziyer terminali, konteyner terminali, dökme yük, genel kargo ve proje kargo terminali içeren çok amaçlı bir limandır. Antalya'nın en batı ucundaki Kemer kavşağında yer alan Port Akdeniz, Alanya, Mersin, Konya, Akşehir, Afyon, Burdur, Denizli gibi önemli turizm, sanayi ve ticaret merkezlerine bağlanan yüksek kaliteli otoyollarla hinterlandı ile bağlantılıdır.

Tümünü Görüntüle