SAĞLIK VE EMNİYET POLİTİKASI

Port Akdeniz ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartları doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar doğrutusunda aşağıda yer alan Sağlık ve Emniyet Politikası’nı uygulamayı ilke edinmiştir. Sağlık ve emniyet diğer bütün aktiviteler içinde en büyük öneme sahiptir ve karada ya da denizde, mevzuatların getirmiş olduğu kurallara uyarak en emniyetli operasyonları gerçekleştirmek için çaba gösterilmektedir.

Port Akdeniz yönetimi, limanı denizden ve karadan kullanan üçünçü şahıslara güvenli bir çalışma ortamı sağlamak ve oluşabilecek gereksiz kayıpları ve yükümlülükleri azaltmanın öncelikli hedefleri arasında olduğunun bilinciden hareket etmektedir. Port Akdeniz Yönetimi iş ile ilgili sağlık sorunları ve kazalardan kaçınmanın yollarını aramaktadır. Bu amaçla yola çıkarak Sağlık ve Emniyet Yönetim Sistemi geliştirilmiştir. Bu hususta önemli nokta sağlık ve emniyet risklerinin belirlenmesi ve yönetim olarak çalışanlara ve limanı kullanan üçünçü şahıslara bu risklerin en iyi şekilde açıklanması ve önlem alınmasıdır.

Port Akdeniz Yönetimi Sağlık ve Emniyet Politikalarının yerine getirilmesinde çalışanların en önemli kaynak/faktör olduğunu benimsemiştir. Çalışanlarına sağlıklı ve emniyetli bir çalışma ortamı kültürünün oluşturulması bakımından sürekliliği olan bir organizasyon yapısının ve sorumluluğunun bilinci ile hareket etmektedir.

Port Akdeniz Genel Müdürü Sağlık ve Emniyet Politikalarının amaç ve uygulama hususunda en üst yetkili kişidir. Diğer deparmant müdürleri Genel Müdür’e bağlı olarak Sağlık ve Emniyet Politikalarının yerine getirilmesi hususunda izleme, çalışma yerinde uygulama, gerektiğinde tutanak tutma ve dönemsel olarak raporlamakla sorumludurlar.

Bu kuralların uygulanmasında, yönetim şunları sağlamalıdır;

 • Planlama, Operasyon ve karar verme süreçlerinde Sağlık ve Emniyet öncelikli husus olarak dikkate alınmalıdır.
 • Yapılan tüm işlemler, yasaların gerekliliği göz önünde bulundurularak, ülkemizde yürürlükte bulunan tüm İş Sağlığı ve İş Emniyeti mevzuatına (kanun, tüzük ve yönetmelikler) uygun biçimde, en iyi yöntem, teknik ve uygulamalar ile birlikte işlenmelidir.
 • Bütün güvenlik tehlikeleri risk değerlendirmesi kapsamında belirlenmiş ve mevcut riskler imkanlar doğrultusunda azaltılmış ya da ortadan kaldırılmıştır. Risk değerlendirmesi yıllık olarak gözden geçirilir ve koşullar değişir ise gerektiğinde yıl içerisinde revize edilebilir.
 • Bütün çalışanlar Sağlık ve Emniyet hususunda gerektiği gibi bilgilendirilmiş, eğitilmiş ve konuya hâkim duruma getirilmiştir. Ayrıca gerekli öncülük ve yol gösterme, ilgili birimler ve yetkin personel tarafından yerine getirilmektedir.
 • Çalışanlarımızın ortak sorumluluğu; çalıştıkları ortamda iş sağlığı ve iş emniyeti kurallarına uymak ve her türlü olumsuz durumu ilk amirine bildirmek ve Sağlık ve Emniyete yönelik yapılan uygulamalarda görev alarak katma değer sağlamaktır.
 • Emniyeti sağlamak, gözden geçirmek, geliştirmek ve korumak için, yönetim, liman kullanıcıları ve çalışanlar arasında; iş birliği, etkili danışmanlık ve iletişim kanalları mevcuttur.
 • Sağlık ve Emniyet Politikası hakkına herhangi bir çalışan bireyin, endişesi/tereddütü olması durumunda, hiçbir çekinme duygusu olmadan iyi niyet çerçevesinde konuyu gerekli mercilerle paylaşması için gerekli ortamın yaratılması ve desteklenmesi sağlanmıştır.
 • Bütün alt ve üst yapılar, gemiler, eşyalar, maddeler ve materyallerin alımı ve dizaynı gerekli emniyet ve sağlık koşullarını sağlamalı ve yüksek seviye emniyet kuralları ile örtüşmelidir.
 • Port Akdeniz yönetimi, limanın durumu ve koşulları göz önünde bulundurularak, personelin emniyetli, sağlıklı ve rahat bir ortamda çalışmasını sağlamıştır.
 • Bütün kazalar, emniyet oluşumları ve vakalar özenle araştırılmaktadır.
 • İşletme planına göre sağlık ve emniyet hedefleri, yönetim, ortaklar ve departmanlar arasında bir bütün olarak ele alınmalıdır. Görev ve sorumlulukların amaçlanan hedefe ulaşmak için belirli yönetim kademelerine dağıtılması gerekmektedir.
 • Emniyet Yönetim Sistemi belirli periyodlarda izlenip, gözden geçirilip, kıyaslama yapılarak denetlenmektedir.
 • Bu politikayı uygulayabilmek için yeterli kaynaklar, mevcut ve gerekli uzman desteği sağlanmış ve danışmanlar aracılığı ile bir sinerji, iş birliği yaratılmıştır.
 • Sağlık ve emniyet politikası, her yıl gözden geçirilecek ve yıllık raporları tutulup, performans değerlendirmesi yapılarak yayınlanacaktır.
 • Port Akdeniz Sağlık ve Emniyet Politikası düzenlemeleri ve prosüdürleri ilgili kurum ve kuruluşlar ile yazılı ve görsel olarak paylaşılmaktadır
  .

Biz Kimiz?

Port Akdeniz, Antalya, kruvaziyer terminali, konteyner terminali, dökme yük, genel kargo ve proje kargo terminali içeren çok amaçlı bir limandır. Antalya'nın en batı ucundaki Kemer kavşağında yer alan Port Akdeniz, Alanya, Mersin, Konya, Akşehir, Afyon, Burdur, Denizli gibi önemli turizm, sanayi ve ticaret merkezlerine bağlanan yüksek kaliteli otoyollarla hinterlandı ile bağlantılıdır.

Tümünü Görüntüle